Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 110/BC-UBND
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng 5 năm 2021 - 2025.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày có hiệu lực 06/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 110_QD-UBND.signed.pdf

Văn bản mới