Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo – Thống kê

Báo cáo kinh tế xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2017

    (16:34 | 02/11/2017)

    Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017 tiếp tục duy trì ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu gạo và thủy sản, khách du lịch đều tăng so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá cao, thu ngân sách đạt so với dự toán. Giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn. Quốc phòng - an ninh thường xuyên tăng cường, trật tự xã hội ổn định; công tác giải quyết khiếu nại của công dân thường xuyên quan tâm giải quyết có hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự xã hội. Công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được tăng cường.