Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo – Thống kê

Báo cáo kinh tế xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/2017

    (08:08 | 21/08/2017)

    Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá và tăng so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, diện tích thả nuôi tôm, chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư... Công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản bước đầu khắc phục có hiệu quả; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…